Projektek

Egészségügyi adatok modellezésének, kezelésének és hatékony szolgáltatásának kutatása

 

Az „Egészségügyi adatok modellezésének, kezelésének és hatékony szolgáltatásának kutatása” című GOP 1.1.1-11-2012-0407 azonosító számú projektet a Simia Alba Kutató és Fejlesztő Kft. az MTA SZTAKI-val és MIND Campus Kutatóintézet Nonprofit Kft.-vel konzorciumban közösen hajtotta végre, úgy hogy a konzorcium vezetését Társaságunk látta el. A projekt 876 991 955 Ft-ból valósult meg, az ehhez nyújtott összes támogatás mértéke a projekt teljes költségének 79,8183%-a volt. A szerződött támogatás összege 700 000 000 Ft, mely teljes egészében K+F projekt támogatás. Társaságunk célkitűzése egy olyan kutató és fejlesztő vállalat alapjainak megteremtése volt, amely képes az európai- és világpiaci fejlesztésekben partnerként, vagy önállóan is részt venni. Olyan egészségügyi szabványok, protokollok, adatkezelési és adatfeldolgozási technikák kutatását végeztük el, mely lehetővé teszi a speciálisan az egészségügyben használatos szoftverek, adatbázisok egymás közti átjárhatóságát, egymásba integrálhatóságát.


Feladatunk egy olyan szabványrendszer kidolgozása volt:

 • ami megfelelő és korszerű struktúrát definiál,
 • ami kellően elterjedt, illetve elterjeszthető,
 • ami mindenki számára nyilvános és elérhető,
 • ami fel van készítve a korszerű, elosztott adatbázisban történő tárolásra,
 • ami a hitelesítési és azonosítási problémákra megoldást nyújt elosztott hálózatban,
 • ami hálózati meghibásodás esetén is működőképes marad,
 • ami a feladat kiosztást (job list) képes elosztott rendszerben hatékonyan menedzselni,
 • ami a leletezést nem centralizáltan oldaná meg,
 • ami rendelkezik gazdasági modullal,
 • ami az egyes betegek vonatkozásában teljes betegút bemutatását tenné lehetővé,
 • amely megfelelő adatvédelmi pontokkal és rendszerrel rendelkezik.
Ezen feladatok egy olyan egészségügyi informatikai szabvány- és protokoll rendszert hívtak életre, amely nagy előrelépést jelent a következő generációs egészségügyi informatikai szoftverek fejlesztésében. Pályázatunk során megoldást adtunk ezekre a problémákra és kutatásunkkal meghatároztuk a jövőbeli innovatív fejlesztéseink irányát.