Rólunk

A legkorszerűbb innovációkkal, az informatika élvonalában.

 A SIMIA ALBA KUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ KFT-T A BEFEKTETŐK AZZAL A CÉLLAL ALAPÍTOTTÁK, hogy egészségügyi informatikai rendszerekre vonatkozó információs technológiai kutatásokat végezzen, egészségügyi információs rendszerek informatikai hátterére vonatkozó fejlesztéseket végezzen, illetve az ilyen fejlesztésekhez kapcsolódó informatikai szolgáltatásokat nyújtson elsődlegesen egészségügyi szolgáltatók részére.

A befektetés kezdeti időszakát követően a Társaság tevékenységi köre oly módon bővült, hogy az informatikai kutatások tapasztalatait feldolgozva olyan rendszerek kifejlesztésében is részt vett, részt vesz, ahol alapvetően tömeges adatgyűjtés, feldolgozás és elemzés történik.

Társaságunk fő tevékenységi köre olyan egészségügyi szabványok, protokollok, adatkezelési és -feldolgozási technikák kutatása, mely lehetővé teszi a speciálisan az egészségügyben használatos szoftverek, adatbázisok egymásközti átjárhatóságát, egymásba integrálhatóságát.

Hivatásunknak tekintjük a világ élvonalába tartozó innovatív fejlesztések mellett a fiatal informatikusok, informatikus- és orvostanhallgatók kutatási kompetenciájának fejlesztésében és képzésében való folyamatos részvételt.

Az MTA SZTAKI-val és a MIND Campus Kutatóintézet Nonprofit Kft.-vel együttműködve a Társaság legfőbb kutatási céljának és feladatának tekinti a magyarországi egészségügyi intézmények informatikai összekapcsolását és egységesítését, illetve ennek informatikai támogatásában, megoldásaiban történő részvételt.